Światłoczuły - Kazimierz Chmiel - fotograf Zamość

Światłoczuły - Kazimierz Chmiel -  fotograf Zamość

Magda i Mateusz

Co ma wspólnego ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych zwana potocznie ropą naftową, z uczuciem łączącym dwoje ludzi …? Wydawałoby się, że nic … a jednak Magdę i Mateusza połączył polski przemysł petrochemiczny. Ich związek od 25 lipca nabrał większej liczby oktanowej, będzie im potrzebna … przed nimi długa i wspólna droga.