Światłoczuły - Kazimierz Chmiel - fotograf Zamość

Światłoczuły - Kazimierz Chmiel -  fotograf Zamość

fotograf Kazimierz Chmiel

Fotografia była i jest dla mnie przyjemnością. Do roku 2014 realizowałem się w niej bez zobowiązań aż do momentu podjęcia decyzji o połączeniu przyjemnego z pożytecznym poprzez wejście w świat fotografii komercyjnej. Stanie się zawodowcem ułatwiła mi Lubelska Szkoła Fotografii, która pokazała jak patrzeć przez wizjer i pobudzać kreatywność.

Pobieranie wynagrodzenia za zdjęcia zobowiązuje mnie jeszcze bardziej do tego by zatrzymane w kadrze wspomnienia były z Wami jak najdłużej.